Pored daleko savremenijih sistema digitalnog prenosa informacija kao što su ADSL i Wireless, Blue NET u svojoj ponudi poseduje i mogućnost klasičnog povezivanja na Internet uz pomoć modema i telefonske linije - Dial-up pristup. Ova usluga biće moguća na celoj teritoriji Srbije korišćenjem Telekom-ove SMIN mreže.

Pozivanjem broja 072/110-770 (pola od cene lokalnog poziva) bićete u mogućnosti da pristupite našim serverima iz bilo kojeg grada u zemlji, a sve to po izuzetno pristupačnim cenama.
Takođe nudimo i jeftiniju tarifu sa 50 % popusta za pristup prapaid internetu u intervalu od 02-10 h kao i mogućnost postpaid pristupa, koji isključuje potrebu za uplatom sati na našim uplatnim mestima. Brojevi telefona za postpaid pristup je 072/210-770 , a naš sistem je podešen da u ovom slučaju prihvata bilo koji username i password.
Parametri POP3 pristupa vašem mailbox-su su sledeći:

POP3 server (Incoming mail): mail.bluenet.rs
SMTP server (Outgoing mail): mail.bluenet.rs

Vašem mailbox-u možete pristupiti i putem webmaila bilo gde u svetu, i to na sledećoj adresi:
http://www.bluenet.rs/webmail/

Za dodatne informacije kako postati korisnik našeg dial-up interneta pozovite broj 032/340-470.

 

 


Copyright © BlueNET , All Rights Reserved  ::.  webmaster