Bežični (wireless) internet je sistem povezivanja računara ili računarske mreže sa internetom bez potrebe za telefonskom linijom ili iznajmljenim vodom. Zaboravite na modem, konekcije, pucanje veze, 56K, sporo ucitavanje stranica ... Idelan je za korisnike koji imaju telefonski broj na analognoj centrali ili one koji uopšte nemaju telefon.


Omogućava konstantan pristup, 24 časa dnevno, samo uključite kompjuter i na internetu ste. Bez telefonskih racuna, bez uplata sati, a sa izuzetno brzim protokom informacija (u našim paketima postoje opcije i do 1Mbps po korisniku). U poređenju sa najkvalitetnijom telefonskom vezom, digitalni bežični pristup internetu pri najmanjoj brzini od 64Kbps je realno duplo a često čak četiri puta brži!

Principi rada bežične mreže

Komunikacija se između naših servera i vašeg računara se obavlja bežično, radio-talasima. Uređaji rade po međunarodnom standardu IEEE 802.11b i koriste frekvenciju od 2,4 GHz, koja je u celom svetu namenjena za civilne potrebe, odnosno za njenu upotrebu nije potrebna nikakva dozvola.

Sigurnost

Pitanje sigurnosti je jedno od najčešće postavljanih kada su u pitanju bežične mreže.  Brojni analitičari i eksperti za pitanja sigurnosti smatraju bežične mreže daleko sigurnijim od klasičnih žičanih mreža. Razlog za to leži u činjenici da bi neko pristupao WLAN mreži mora imati informacije o radio opsegu, korišćenom kanalu i podkanalu, sigurnosnom ključu i šiframa za autentifikaciju i autorizaciju korisnika. To je mnogo više podataka nego kod klasičnih žičanih mreža i čini WLAN mreže veoma sigurnim.  Pored toga mnogi bežični uređaji imaju ugrađene opcije za kriptovanje. IEEE 802.11, standardno predviđa sigurnosnu tehniku poznatu kao Wired Equivalent Privacy (WEP) koja se bazira na korištenju ključa i RC4 algoritma za enkripciju. Korisnici koji ne znaju ključ ne mogu pristupati WLAN-u. Enkripcija se neuporedivo lakše implementira kod WLAN-ova što je rezultiralo pojavom dosta nezavisnih proizvođača specijaliziranih za WLAN bezbednosni softver.
Svi korisnici Blue NET interneta su izolovani i komunikaciju ostvaruju preko našeg VPN servera.
Na VPN serveru su zadata „firewall“ pravila koja ne dozvoljavaju komunikaciju izmedju klijenta i sprečavaju ostvarivanje komunikacije od interneta ka klijentu. Samim tim rizik od upada sa interneta na Vaš računar sveden je na minimum.

Šta je VPN i kako funkcioniše?

VPN pruža najviši mogući vid zaštite podataka jer je kompletna komunikacija zaštićena 128-bitnom enkripcijom. Namenjen je maksimalnom podizanju sigurnosti mreže, elektronskom trgovanju i nedavno uvedenom servisu u domaćim bankama: E-banking.

Preduslovi za povezivanje

Optička vidljivost s jednom od baznih stanica Blue NET-a
(optičku vidljivost možete utvrditi uz konsultacije s našom tehničkom podrškom)
Paket opreme za bežično povezivanje

  • Access Point
  • Antena
  • CFD kabal, konektori,...

U zavisnosti od Vaše lokacije i njene udaljenosti u odnosu na naše bazne stanice, možemo Vam ugraditi dodatne pojačavače koji bi Vam omogućili maksimalno iskorišćenje naše mreže - neverovatnih 11 Mbps.

Kako da postanete naš korisnik?

Dovoljno je samo da pozovete našu tehničku službu na 032/340-470 svakog radnog dana od 08-16h, i dogovorite se oko izlaska na Vašu lokaciju. Ispitivanje tehničkih mogućnosti je potpuno besplatno, zato pozovite, kako bi što pre postali naš korisnik.
Cenovnik usluga u zavisnosti od paketa je sledeći:
Cenovnik Wireless Client
Cenovnik Wireless Business

 

 


Copyright © BlueNET , All Rights Reserved  ::.  webmaster