Cenovnik Wireless Client

 

Cena Wireless Client paketa se sastoji od sledećih stavki:

  • Cena ugrađene opreme i instalacija,
  • Instalaciona taksa (setup) i
  • Cena mesečne pretplate.

Cena ugrađene opreme zavisi od lokacije na kojoj se klijent nalazi, od njene udaljenosti od naših čvornih tačaka, kao i od posebnih zahteva klijenta (umrežavanje više računara, itd.). Osnovne delovi opreme čine Antena i Access Point uređaj koji mora zadovoljavati osnovne zahteve sigurnosti (WEP enkripcija SSID, itd.)

Instalaciona taksa (setup) za Wireless Client paket iznosi 2500 din .

Cena mesečne pretplate zavisi od veličine protoka linka za koji se korisnik opredeli:

Link

Cena

max. protok
64 Kbps 1500
128 Kbps 1645
256 Kbps 3290
512 Kbps 4990
1 Mbps 9980

 

 


Copyright © BlueNET , All Rights Reserved  ::.  webmaster